Kedves Látogató!

 

 

A mai rohanó, üzleties légkörű világban jól esik családias közösségben eltölteni néhány órát. Gyülekezetünkben minden szombaton délelőtt azzal a szándékkal kutatjuk a Bibliát, hogy megtaláljuk Jézus Krisztus nyugtató, megerősítő és reménységgel feltöltő üzenetét, ami erőt ad a következő hétre.

A 10:00-kor kezdődő bibliatanulmány sokunkban vet fel olyan kérdéseket, amelyeket jól esik megbeszélni, mert így választ kapunk mindennapi életünk izgalmas és fontos kérdéseire, egymás segítsége által.

A délelőtti istentisztelet 11:30-kor kezdődik. Ekkor az Ige tanulmányozása áll a fő helyen. A prédikátor a gyermekeknek is mond egy kis történetet, amit azután a külön foglalkozásokon a gyerektanítók folytatnak korcsoportonként. A felnőtt istentisztelet fontos részét képezi, hogy a tagok közül többen szolgálnak zenével, költeménnyel. A kórus szép énekét is hallgathatjuk.

Gyülekezetünkben mindenki megtalálja a baráti körét, akikkel együtt készülhet Jézus Krisztus eljövetelére, ami hitünk szerint már nem lesz soká.

Istentiszteleteinken mindenkit szívesen látunk! Az Úr gazdag áldását kívánom mindenkinek a közösségi és egyéni életben egyaránt!

Bihari Csaba
a gyülekezet lelkésze

A HIT evezőlapátjai

evezősok

„Isten akaratának cselekvése létfontosságú, ha jobban megakarjuk ismerni Őt. Ne hitessen el bennünket ez az oly gyakran ismételt kijelentés: "Csak hinned kell, ennyi az egész!" A hit és a cselekedetek két evező, amelyeket egyenlőképpen kell használnunk, ha előre akarunk haladni a hitetlenség áramában. A keresztény a gondolkodás és a gyakorlat embere. Hite erősen Krisztusban gyökerezik. Lelki életét hite és jó cselekedetei által tartja meg erősen és egészségesen… Az Úr mindenkit kér, aki azt hiszi magáról, tudja, mi a hit, hogy bizonyosodjon meg róla: vajon nem csak egy evezőt húz-e, s ezért kis hajója szemernyit sem halad előre, mert csak körbe-körbe forog. A hit értelmes cselekedetek nélkül halott. Az Isten gyógyító erejébe vetett hit nem fog megmenteni bennünket, ha ez nem párosul jó cselekedetekkel.”

(Thoughts on faith from Ellen G. White, 35., 39. o.)

Jézus kitárt karja

Jézus kitárt karja

"Jézus kitárja feléd karjait; odajössz-e hozzá? Jézus felkínálja neked az örök élet ajándékát; elfogadod-e? A hit és a cselekedetek összetartoznak, mindkettő halott a másik nélkül. A cselekedetek nem mentenek meg, azok csak a hit gyümölcsei, és az élő hit cselekedetekben nyilvánul meg. Krisztus szélesre tárja karját, hogy elfogadjon téged. Beleteszed-e kezed a drága Megváltóéba, mondván: vezess, mert követni foglak téged, Üdvözítőm? Nem szabad közömbösnek lenned az üdvösség feltételeit illetően, melyek: a hit és az engedelmesség. Az emberinek együtt kell működni az istenivel. Szentség nélkül senki sem láthatja meg az Urat, ám Jézus kész elfogadni téged most, s ha elhiszed, hogy Ő a te Megváltód, és meghalt, hogy megváltson téged, akkor ráébredsz arra, hogy Ő a legdrágább barátod."

(Manuscript Releases, 6. kötet, 19. oldal)