Keresztény játszóház Budán
2010. október – 2011. április

kereszteny jatszohaz 

Vegyétek fel magatokra az én igámat és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek.

Máté 11:29.

 

Az elmúlt hónapokban tartandó játszóház alkalmak kapcsán igazából nagy szükségünk volt az Úr vezetésére és szelíd lelkületének tükrözésére. Sajnálattal de nem keserűséggel vettük tudomásul, hogy a látogatottság-jelenlévők száma egyre csökkent.

Két alkalommal gyülekezetünk fiataljainak jelenléte (ők voltak többségben) nagy örömet jelentett. Főleg ma amikor igazából ők is keresgélik az utat s nehezen találják.

 Gitárral, fuvolával kísérték énekeinket.

A közösségi ház vezetője és munkatársai is igyekeztek mindenben mellettünk állni. Bátorítottak, s ami manapság nem igen jellemző a bérleti díjunk összegének felét elengedték.

Látni és érezni, hogy mit tehetsz-tehetek az én felebarátomért, eljutni a szívekig s van egy álmod s valóra szeretnéd váltani?

-Igen! Így indultunk 2002-ben. Hosszú távú missziós terv, jelenlét. Mind ez ideig  az Úr kegyelméből megadatott. Szívünk telve van hálával mindazért ami eddig történt. Meg kellett tapasztalnunk, hogy a gyülekezetünk tagjainak missziós hozzáállását nem változtathatjuk meg s nem is a mi dolgunk. Az aratás Ura Jézus Krisztus, vele kell közösségben lennünk. Ha az Ő indulata van bennünk akkor képes átalakítani az életünk s ki tudjuk mondani imáinkban hogy igen köszönjük ami eddig volt s kérjük Őt hogy mutassa meg helyünket hol folytassuk szolgálatunkat. Hiszem, így is lesz! Köszönjük az egyház támogatását. Jómagam köszönöm Gáspárné Biczók Éva-Jánosiné Vidó Nikolett-Vidó Csilla fáradhatatlan önzetlen szolgálatát.

Valaki azért vallást tesz énrólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei Atyám előtt.

Máté 10:32.

Kovács Zsuzsanna