Idősek Köszöntése
2016.11.26

 Idősek napja 2016

„Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra.”

II Korinthus 4,16

Ezekkel az igei gondolatokkal nyitotta meg a Bibliát lelkész testvérünk Simon Zsolt.

 

Sok félelem gyötri az embert, talán az öregség gondolata is, de Pál azt írja kívülről tán itt fáj ott fáj, de belülről napról napra megújulhatsz. Jézussal való kapcsolatom növekszik-e? Az erő forrása Isten, akkor napról napra növekszik bennem a szeretet mely sugárzik mások felé. Ismerd fel az Urat életedben, általa felszabadulsz és bűn bocsánatot nyersz, így tud lelki életed növekedni. Ő megadja a bölcs, áldott nyugodt életet!

Gyülekezetünkben hála az Urnak több idős testvérünk van, kiknek tapasztalatai, szeretete, hűsége, fáradhatatlansága erőt útmutatást ad közösségünknek. Legidősebb testvérnőnk Zsengellér Aninéni 93. évében van. Imái fáradhatatlanok értünk!

Köszönjük, hogy vagytok nekünk! Az Úr vezesse lépteiteket, tanítsatok minket továbbra is a szolgálat örömére!

/Kovács Zsuzsa/