Meszter Mira gyermekbemutatója
2017.04.01

Meszter Mira bemutatója

Jézus megáldja a gyermekeket: 

„Ekkor kis gyermekeket hozának hozzá, hogy kezeit vesse azokra, és imádkozzék; a tanítványok pedig dorgálják vala azokat.
Jézus pedig monda: Hagyjatok békét e kis gyermekeknek, és ne tiltsátok meg nekik, hogy hozzám jőjjenek; mert ilyeneké a mennyeknek országa.
És kezeit reájuk vetvén, eltávozék onnét.”

Máté 19:13-15.

Ezekkel az igei gondolatokkal köszöntötte lelkészünk Simon Zsolt a kicsi Mirát.

Nagy kiváltság gyülekezeti közösségünknek hogy ismét gyermekáldást kérhetünk, és Isten gondviselésére bízhatjuk a családot.

Hűséges gyermekiskolai látogató Bende a báty is és Mira szintén.

A szülők nélkül a gyermekek nem tudnának köztünk lenni. Nagy ajándék, ha hűségesen látogatjátok a közösséget, így gyermekeitek itt nőhetnek fel és barátokra lelhetnek.

Mi gyermektanítók igyekszünk megtenni mindent azért, hogy itt legyetek!

Köszönjük, hogy vagytok nekünk!

Kovács Zsuzsa

/szüret utcai gyülekezet 2017./