Meszter Mira gyermekbemutatója
2017.04.01

Meszter Mira bemutatója

Jézus megáldja a gyermekeket: 

„Ekkor kis gyermekeket hozának hozzá, hogy kezeit vesse azokra, és imádkozzék; a tanítványok pedig dorgálják vala azokat.
Jézus pedig monda: Hagyjatok békét e kis gyermekeknek, és ne tiltsátok meg nekik, hogy hozzám jőjjenek; mert ilyeneké a mennyeknek országa.
És kezeit reájuk vetvén, eltávozék onnét.”

Máté 19:13-15.

Idősek Köszöntése
2016.11.26

 Idősek napja 2016

„Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra.”

II Korinthus 4,16

Ezekkel az igei gondolatokkal nyitotta meg a Bibliát lelkész testvérünk Simon Zsolt.

Anyák napja
2016.05.07

Anyák napja 2016

Anyák napi istentiszteletet tartottunk gyülekezetünkben.

Keresztény bábelőadás az Újbudai gyülekezetben
2017. január 14.

Bábelőadás Újbudán

A palánta misszió szolgálata nem ismeretlen számunkra. Két alkalommal is a keresztény játszóházba meghívtuk Őket szolgálni. Legutóbb a befogadó otthonban működő játszóházban ahol kb. 25 gyermek és nevelőnők is jelen voltak.

Hálaadási Ünnep
2016.10.22.

Hálaadási Ünnep 2016

Évről évre tartunk hálaadó Isten tiszteletet, mikor elhozzuk őszi terményeinkből a legjobbat-legszebbet az asztalra, hogy így is megköszönjük Isten különleges kegyelmét, hogy erőt-egészséget ad munkánk végzéséhez!

Gyermek-szombatiskolai beszámoló
2016.04.09. és 16.

 Gyermek-szombatiskolai beszámoló

Az elmúlt évekhez hasonlóan megtartottuk az évi első beszámolónkat.

Elhatároztuk gyermektanítók mivel egységes hitoktatásra tért rá egyházunk. Így nem csak évi egy alkalommal számolnak be gyermekeink a tanultakból, hanem negyedévenként, hasonló formában, mint a 13. szombatiskolai összefoglaló.

Kórházi látogatás
2016 Karácsonyakor

  Kórházi látogatás

Bántja lelkem a nagy város
Durva zaja,
De jó volna ünnepelni
Odahaza.

De jó volna tiszta szívből
- Úgy mint régen -
Fohászkodni,
De jó volna megnyugodni.

Ady Endre

Tanévnyitó
2016.09.03

Tanévnyitó 2016

Csodálatos ünnepben volt részünk! Gyülekezetünk gyermek szombatiskolájában együttesen köszönthettünk négy első osztályos és két egyetemi tanulmányait megkezdő fiatalt.

A kis elsősök Bibliát kaptak ajándékba: Szentírást mely elkíséri őket egész életükön át.

Karácsonyi ünnepély
2015.12.19

Karácsonyi ünnepély 2015

MERT ÚGY SZERETTE ISTEN E VILÁGOT, HOGY AZ Ő EGYSZÜLŐTT FIÁT ADTA, HOGY VALAKI HISZEN Ő BENNE, EL NE VESSZEN, HANEM ÖRÖK ÉLETE LEGYEN.

János evangéliuma 3:16